Kontaktujte nás

Firemné údaje

Androrganics s. r. o.

Sídlo firmy:
Štefánikova trieda 87/96
949 01 Nitra


Kancelária a sklad:
Rybárska 37
949 01 Nitra

IČO: 53935179
DIČ: 2121533348
IČ DPH: SK2121533348

Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č.
54958/N

info@androrganics.eu

benko@androrganics.eu
+421 911 088 344

struhar@androrganics.eu

+421 948 876 760

orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra
Odbor výkonu dozoru
037/772 02 16
037/772 00 24
nr@soi.sk

Kontaktný formulár